מעשה ב – 70

תורמים

קרן דרהי
בעידוד ותמיכת קרן מתנאל
קרן לאוטמן

תומכים